Dit zijn programmas om uw waarnemingen te administreren.
Invoer.exe en sterren.txt helpen u om bestanden aan te bieden aan de waarnemingsleider. Zie de handleiding voor het juiste gebruik.
Om uw data te rapporteren
Dit tekstbestand is vereist voor de juiste werking van "Invoer.exe".
Een excel spreadsheet voor het invoeren en rapporteren van visuele waarnemingen