Sep 2004

Supernova in NGC 6946


IAUC 8413 meldt de ontdekking van een relatief heldere supernova in NGC 6946 op 27 september door S. Moretti uit Ravanna, Italië. De ontdekking werd bevestigd door T. Zwitter van de Universiteit van Ljubljana en U. Munari van het Astronomisch Observatorium in Padua. De helderheid werd als magnitude 12.8 gegeven. Een eerste spectrum wijst er op dat dit een supernova van type II is nabij de verwachte maximale helderheid voor dit type.

A. Klotz, C. Pollas en M. Boer van het Observatoire de Haute Provence meldden vervolgens dat deze supernova moet zijn 'afgegaan' op 22 september. Opnamen met de geautomatiseerde TAROT telescoop gaven o.a. de volgende R-magnituden:
Sep. 22.017 [19.4; 22.983 15.17; 25.978 12.7.

NGC 6946 is gemakkelijk te vinden in het noordelijke deel van de Zwaan nabij de grens met Cepheus, slechts 2 graden van eta Cepheï (zie nevenstaande zoekkaart van 4x4 graden). NGC 6946 staat tamelijk dichtbij, op slechts 18 miljoen lichtjaren. Het heeft in minder dan 90 jaar een recordaantal van 8 relatief heldere supernovae geproduceerd: 1917A, 1939C, 1948B, 1968D, 1969P, 1980K, 2002hh, en nu dus 2004et.

Een eigen kaart met vergelijkingssterren tot magnitude 15.9 is hier beschikbaar. Ook zijn kaarten verkrijgbaar op de AAVSO site. Let er wel op dat momenteel hun e- en f-kaart van NGC 6946 verschillende sequenties hebben!.

(update 13 october 2004)Nevenstaande composiet-opname van NGC 6946 werd gemaakt door Albert van Duin met een 25-cm Opticon SCT op f/4.6 en een zelfbouw Audine CCD.

De opname zonder supernova werd 65 minuten belicht op de avond van 15 september 2004 (een week voordat de SN afging!). De opname met supernova werd 40 minuten belicht op de avond van 6 october 2004, en toont de SN nabij zijn maximale helderheid.