May 2010

Nieuwe dwergnova in Pegasus?

De Zuid-Koreaan Dae-Am Yi ontdekte op 6,77 mei een object van magnitude 10,8 op een foto gemaakt met een Canon 5D camera met een 93 mm telelens. De volgende nacht (7,76 mei) maakte hij een nieuwe opname van het object met een 400 mm telelens. De helderheid van het object was behoorlijk toegenomen tot magnitude 8,4. De Japanner H. Maehara maakt op 8,68472 mei fotometrische opnamen van dit object. De helderheid was toen iets afgenomen tot magnitude 8,74V. Uit zijn BVI-fotometrie concludeerde hij dat het nieuwe object in Pegasus een dwergnova in uitbarsting moest zijn. Op basis van zijn opnamen bepaalde hij de volgende positie van het nieuwe object:

R.K.: 21h 38m 06,65s (2000.0)
Decl: +26g 19' 57.1" (2000.0)

De positie van het nieuwe object komt overeen met die van de ster GSC 2197:886, een ster van magnitude 13,84V. Waarschijnlijk heeft het heldere object niets met GSC 2197:886 te maken. De Japanner H. Yamaoka (Kyushu University) onderzocht de Digital Sky Survey (DSS) opname van het sterveld, en zag dat de afbeelding van het sterretje in de noord-zuid richting was uitgerekt. Daarmee zou GSC 2197:886 een (schijnbare) dubbelster zijn. Arne Henden, directeur van de AAVSO, heeft de POSS-I en de POSS-II opnamen van dit sterveld bestudeerd. Uit zijn studie blijkt dat de twee componenten nu 3" uit elkaar staan. Het moet een schijnbare dubbelster betreffen, omdat één van de twee sterren een hoge eigenbeweging vertoont (tussen POSS-I en POSS-II zit ruim dertig jaar tijdsverschil).
Verder merkte H. Yamaoka op dat op 7" van GSC 2197:886 een heldere ROSAT röntgenbron staat (1RXS J213807.1+261958).  Als het nieuwe object en de ROSAT bron hetzelfde object betreffen, dan is dat een verdere aanwijzing dat het nieuwe object een cataclysmische veranderlijke is.
De Japanner A. Arai (Kyoto Sangyo University) heeft op 8,66 mei met de 1,3 m ARAKI telescoop een spectrum van het nieuwe object opgenomen.  Het spectrum toont een blauw continuüm en een zwakke H-alfa emissie lijn. Ook dit suggereert dat het om een dwergnova in uitbarsting gaat. Deze bevindingen worden echter tegengesproken door M. L. Graham et al. In zijn spectrum zijn sterke emissielijnen van H-alfa, H-beta and He II te zien. Verder zijn er spectraallijnen te zien van N III, C III en C IV. Deze resultaten lijken te wijzen op een nova-uibarsting, niet op een dwergnova-uitbarsting. Maar deze lijnen zijn ook te zien bij uitbarstingen van UGWZ sterren.
De Italiaan Gianluca Masi heeft een ccd-tijdserie opgenomen. In zijn lichtkromme ziet hij superhumps met een amplitude van 0,05 magnituden en een periode van 0,0553 dagen.
De Britse astronoom B. Gaensicke rapporteert dat de GALEX All-Sky Survey het nieuwe object in Pegasus in rust heeft gedetecteerd (in 2006). Hij denkt dat het object een UGWZ ster (= WZ Sge ster) is. Het ultraviolette spectrum van dit type sterren wordt gedomineerd door de fotosfeer emissie van de witte dwerg. Het door Galex opgenomen spectrum wijst erop dat de witte dwerg in het nieuwe object een temperatuur heeft van ~15000K, vergelijkbaar met die van WZ Sge zelf. Als de witte dwerg een massa heeft van 0,6 zonsmassa, dan volgt uit de GALEX waarnemingen een afstand van ~70 pc (~230 lj). Met deze kleine afstand is de hoge eigenbeweging goed te verklaren.
Alle waarnemingen zijn consistent met de classificatie van UGWZ veranderlijke. De componenten van een UGWZ ster hebben een korte omloopperiode, een geringe accretie, uitbarstingen met een hoge amplitude (6 tot 9 magnituden) en het systeem ondergaat zelden een uitbarsting. Tijdens de lange uitbarsting zijn superhumps te zien en tijdens de afname tot rusthelderheid zijn echo-uitbarstingen te zien (kortdurende uitbarstingen die om de paar dagen plaatsvinden. Daarmee is het nieuwe object in Pegasus een interessant object om waar te nemen. Helaas is het momenteel een ochtendobject. Als je in staat bent om ccd-tijdserie opnamen te verrichten, doe dat eens. Dit is ook voor professionele astronomen een waardevolle aanvulling van hun gegevens. Via de link
http://www.aavso.org/observing/charts/vsp/index.html?pickname=VSX%20J213806.5%2B261957 kun je een kaart met vergelijkingssterren creëren. Gebruik "VSX J213806.5+261957" als naam van dit object, in afwachting van de definitieve GCVS naam.

Bronnen:
AAVSO Special Notice #208, Optical transient in Pegasus, 8 mei 2010
[vsnet-alert 11968], 8 mei 2010
[vsnet-alert 11970], 8 mei 2010
[vsnet-alert 11971], 8 mei 2010
[vsnet-alert 11974], 9 mei 2010
[vsnet-alert 11977], 9 mei 2010
[vsnet-alert 11978], 9 mei 2010
[vsnet-alert 11979], 9 mei 2010