21 March 2004

Janet Mattei overleden


De directeur van de AAVSO, Janet Mattei, is op 22 maart toch nog tamelijk onverwachts overleden na een 7 maanden durend gevecht tegen acute leukemie. Nog maar twee weken geleden meldde zij optimistisch dat zij sinds half januari thuis was voor een herstelperiode.
Zij stond toen op het punt weer naar het ziekenhuis te gaan voor een laatste ronde chemotherapie, direct gevolgd door een beenmergtransplantatie van haar jongere broer, hetgeen goede vooruitzichten leek te bieden op uiteindelijk een volledig herstel.
Helaas mocht het niet zo zijn.
Een uitgebreid 'in memoriam' is verschenen in het aprilnummer van Variabilia.